Novinky

Patník přátelství Strzegom Slatině - Strzegom dla Slatiny, který jsme dostali v loňském roce v Polsku, je osazen ve Slatině na návsi. Připomínka toho, jak kousek kamene může sblížit lidi z různých států. Děkujeme našim polským kamarádům!

 

Nový patník ve Slatině. Bude zdobit novou cestu k židovskému hřbitovu. Autorem patníku jen pan Petr Desenský. Dárek obce Slatina minulosti a budoucnosti.


  

V rámci "Týdne Heleny Růžičkové" u příležitosti výročí jejího narození se budou ve Slatině ve dvou promítacích dnech připomenuty hereččiny slavné filmové role. V pátek 23.6.2017 od 18:00 začne ve školní zahradě grilovací párty pro všechny a první promítání od 22:00 hod. dokumentem "Vichřice mezi životem a smrtí (1) a filmem "Ecce homo Homolka". V neděli 25.6. od 21:45 hod se bude promítat málo známá povídková komedie " Psi a lidé" a "Slunce, seno, jahody". Srdečně zveme všechny k připomenutí Heleny Růžičkové a příjemnému odpočinku.


  

Ve dnech 2. a 3. 6.2017 bude v obci provádět revize a čištění komínů firma Brož z Blatné. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadu.

Poslechněte si další reportáž o kamenech ve Slatině s komentářem místostarosty obce a kameníkem p. Václava Ladmana. Poutavé, hezké a inspirující.....

Přečíst celý článek nebo poslechnout záznam.

V pátek 5. 5. 2017 od 17 hodin se uskuteční ve Slatině očkování psů.


  

Ve dnech 11. a 12. 5. proběhne ve Slatině revize komínů Komenictvím Roubal. Zájemci o služby se mohou hlásit na OÚ u paní Kolářové.


  

Kamenná Bába u Bezděkova váží osm tun. Menhir vítá pocestné i stvrzuje lásku.

Menhiry jsou podlouhlé kamenné bloky, které na řadě míst v Evropě připomínají dávné pohanské bohy. I u nás takových kamenů pár najdete. Jeden s precizně vytesanou tváří ženy ční ze země u Bezděkova na jihu Plzeňska. Lidé mu tam neřeknou jinak než Bába.

Přečíst celý článek nebo poslechnout záznam.


  

Podívejte se na video se zmínkou o Slatině a Zlatém erbu 2017 na ZAK TV v rámci pořadu "Jak žije Plzeňský kraj" z 23.03.2017.

Jak žije Plzeňský kraj


  

Pokud jste si tento čtvrtek nestihli v 15:20 naladit ČRo Plzeň pořad Česko - země neznámá na téma "Patníky přátelství ze Slatiny", přinášíme vám odkaz na článek, ale také audio záznam celého příspěvku.
 

Záznam na www.rozhlas.cz.


  

Vážení občané, chataři, chalupáři, přátelé a příznivci obce,

naše malebná obec se stála vítězem krajského kola prestižní soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí - Zlatý erb 2017 a postupuje do celostátního kola soutěže. Slatina se umístila v silné konkurenci 12 obcí. Webové stránky jednotlivých účastníků krajského kola Plzeňského kraje si můžete prohlédnout pod následujícícm odkazem - Ohlášení soutěžící kraje Plzeňský kraj.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích České republiky.

Celá soutěž vyvrcholí vyhlášením výsledků celostátního kola na konferenci ISSS v Hradci Králové 3. 4. 2017.


  

Vážení spoluobčané a fanoušci obce,

pokud budete chtít slyšet reportáž o Slatině na téma "Patníky přátelství ze Slatiny", nalaďte si tento čtvrtek od 15:20 hodin ČRo Plzeň.


  

Tuto sobotu 18. 3. 2017 se od 20 hod. uskuteční tradiční oslava MDŽ, kterou pořádá SDH Slatina. K tanci a poslechu zahraje Jan Klíma - Jenda BAND.

Všichni jsou srdečně zváni!


  

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE** z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10

=================================================================
Vydáno: středa 15.02.2017, 05:17 SEČ (04:17 UTC)
Pro území: Plzeňský kraj
=================================================================
Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.


Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace.

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html.


Informace pro veřejnost:
Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při pobytu
pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.


Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz,
záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Plzeň/Stacke

Dnes se s Vámi chceme podělit o krásnou archivní fotografii slatinské školy. Budeme rádi, když nám pomůžete identifikovat z jakého roku tato fotografie je. Nápovědou je, že lípy podél stodoly byly vysázeny v roce 1908.

Své tipy můžete psát na naši facebookovou stránku do komentářů pod fotografií. 

Budova školy ve Slatině


  

První kolo kotlíkové dotace poskytlo svým žadatelům třetinu z plánovaných 9 miliard na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva. Dotace pro jednotlivce se tak pohybovala na úrovni až 85 % z uznatelných nákladů. Jaké budou podmínky pro rok 2017?

Nejdříve ministerstvo, potom kraje

Aby kraje mohly vyhlásit další vlnu kotlíkových dotací, je potřeba uvolnit další prostředky z dotačního fondu a vyhlásit rámcové podmínky programu. O těchto věcech rozhoduje ministerstvo životního prostředí (MŽP), které tak bude jednat na základě schůze monitorovacího výboru, jež se sejde koncem února 2017. Pokud nebude významných výhrad k právě ukončujícím vlnám dotačních programů, předpokládáme vyhlášení nových výzev krajskými úřady začátkem druhé poloviny roku 2017.

Nové podmínky? Pravděpodobně ano!

Protože výsledky první části operačního programu se teprve vyhodnocují, nelze do doby vyhlášení nových výzev s jistotou říci, zda a jak se podmínky pro získání kotlíkové dotace změní. Neověřené zdroje hovoří především o drobném snížení výše dotace pro každého žadatele a vyřazením kotlů na uhlí a plyn ze seznamu podporovaných zařízení, čemuž odpovídá dodatečné vypisování „mikrovýzev“ v některých krajích s podporou pouze kotlů na biomasu a tepelných čerpadel.

Kdy vyměnit kotel

Kotlíkové dotace budou teprve vypsány. V prvním kole byly za uznatelné náklady považovány všechny takové, které splnily podmínky programu a zároveň vznikly v době vyhlášení programu MŽP, tedy ještě před samotným vyhlášením krajské výzvy. Řada majitelů rodinných domů se tak rozhodla vyměnit starý kotel ještě před vyhlášením další výzvy v očekávání toho, že v souladu s novými pravidly doloží kompletní dokumentaci záhy po podání žádosti. Tito žadatelé mají velkou výhodu v obstarání energetického specialisty, kterého dosti možná bude problém sehnat po vyhlášení výzev, kdy mezi podáním a výzvou je pouhý měsíc na návštěvu technika a vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy, resp. Návrh mikroenergetických opatření.

Pokud je vám jedno, v jakém ročním období budete vyměňovat kotel, máte zajištěnou přílohu žádosti od energetického specialisty, pak raději počkejte na vyhlášení výzvy, anebo kontaktujte specializovanou společnost.

Ve všech případech však před odpojením kotle nezapomeňte na nutnost zdokumentovat současný stav!

Čím začít?

Protože lze očekávat, že krajské výzvy budou společně ve stejném období následovat ty MŽP tak, jako tomu bylo v předchozím kole, bude největší problém sehnat někoho, kdo obstará povinnou přílohu k žádosti o dotaci prokazující energetickou náročnost budovy, případně navrhne mikroenergetické opatření.

Pokud nechcete kotlíkovou dotaci zaspat, započněte s přípravou co nejdříve!


  

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE** z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10

=================================================================
Vydáno: pátek 20.01.2017, 05:15 SEČ (04:15 UTC)
Pro území: Plzeňský kraj
=================================================================
Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.


Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace.

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html.


Informace pro veřejnost:
Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při pobytu
pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.


Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz,
záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Plzeň/Stacke

17. ročník Tříkrálové sbírky je za námi. Celkem přes 200 korunovaných hlaviček v doprovodu 67 vedoucích jste mohli potkat v pátek 6. ledna 2017 v Horažďovicích nebo 7. a 8. ledna v dalších 30 obcích v okolí. Tři králové putovali od domu k domu s přáním štěstí, zdraví a pokoje v novém roce. Oblastní charita děkuje všem za vlídné přijetí koledníků a štědré dary do zapečetěných kasiček. Výtěžek opět překročil hranici 250 tisíc.


Celková částka 259 425 Kč je skvělá a neočekávaná! Děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2017  Tříkrálová sbírka 2017

Podpora IPv6 a DNSSEC na našem webu nastavena. Co to znamená?

IPv6 (internetový protokol verze 6) je v označení nastupujícího protokolu pro komunikaci v současném Internetu (resp. v počítačových sítích, které Internet vytvářejí). IPv6 nahrazuje dosluhující protokol IPv4. Přináší zejména masivní rozšíření adresního prostoru (tj. možnost přidělit všem zařízením jejich vlastní IPv6 adresu) a zdokonalení schopnosti přenášet vysokorychlostně data.

Pro používání IPv6 není ze strany uživatele v moderních operačních systémech nutná žádná speciální příprava (tj. minimálně Android 5.0, Windows Vista, Linux 2.6.12). Stejně jako pro IPv4 je však nutné příslušné nastavení síťových prvků (routerů) a aby IPv6 podporoval poskytovatel internetového připojení. V případech kdy síť LAN a WAN ještě není připravena je možno využít různých tzv. mechanismů přechodu, založených na enkapsulaci paketů IPv6 do IPv4.

ipv6 readyDNSSEC (zkratka pro Domain Name System Security Extensions) je v informatice sada IETF specifikací, které umožňují zabezpečit informace poskytované DNS systémem v IP sítích (tj. na Internetu) proti podvržení (tzv. spoofing) a úmyslné manipulaci. Klient (resolver) může pomocí elektronického podpisu ověřit původ dat, jejich integritu (neporušenost) nebo platnost neexistence záznamu, ale nezajišťuje zašifrovaný přenos dat (tj. utajení) a nezaručuje jejich dostupnost. Návštěva našich stránek je tak zase o něco bezpečnější a vy si tak můžete v klidu užít jejich procházení.

Hledá se pes

V úterý 3.ledna 2017 v noci se ztratila v Horažďovicích černá fena Labradora slyšící na jméno Moly.V případě jakékoliv informace kontaktujte Městskou policii Horažďovice na číslech 371 430 539 a nebo 724 333 630.Děkujeme za pozornost.

Oblastní charita Horažďovice uskuteční v naší obci dne 7. ledna 2017 v době od 9:00 - 16:00 hodin tradiční Tříkrálovou sbírku.

Pomozte lidem, kteří se bez pomoci jiných neobejdou. Za Vaši ochotu a sebemenší finanční dar děkujeme!!!

Ke stažení: trikralova_sbirka_2017 (453 kB | DOC)

Máme další Slatinský patník z letošního ročníku.Tentokrát doputoval do Slatiny u Znojma. Počasí nepřálo jeho osazení, ale ať žije Slatina!

Slatinský patník ve Slatině u Znojma  Slatinský patník ve Slatině u Znojma

Vánoční stromeček ve Slatině.

Vánoční stromek ve Slatině  Vánoční stromek ve Slatině

Na místě kde dříve stával vzrostlý slatinský topol byl 28. 10. 2016 vysazen jeho malý nástupce. Původní topol bylo nutné kvůli jeho špatnému stavu pokácet. Byl však po dlouhá desetiletí tak nepřehlédnutelným prvkem v krajině, že bez nástupce by zde něco chyběho. Nově vysazený topol bude připomínat místní historii budoucím generacím a věřme, že doroste takových rozměrů jako jeho předchůdce.

Slatinský topol  Slatinský topol

28. října - Den vzniku samostatného Československa a státní svátek České republiky.

V pátek 28. 10. 2016 ve 13:30 bude u příležitosti vzniku samostatného státu vysazen "U topolu" památný topol na místě svého důstojného předchůdce. Sraz pro příznivce na místě samém.