Vytisknout
Kategorie: Novinky

Pouť ve Slatině

V sobotu 29. září 2018 se konala ve „slatinské kapličce“ pouťová mše svatá, které byl přítomen pan farář Karel Vrba (rodák z nedalekých Čečelovic), kterého jsme ve Slatině rádi přivítali. Druhý den v neděli se uskutečnilo v budově Obecního úřadu Slatina pouťové divadlo, které pro nás zahráli ochotnici z  Břežan.


Topol

K obci Slatina vždy patřil topol, strom, který byl na odbočce do naší vsi od Blatné znamením, že už jsme doma. Původní topol byl  dne 11. července 2015 pokácen pro jeho špatný stav. Stáří stromu se v tomto roce odhadlo na 165 – 170 let. Původní topol byl zasazen slatinským občanem Josefem Pechem, obecním pastýřem. Dne 20. října 2018  zastupitelé obce vysadili do původního pařezu ku příležitosti 100. výročí založení Československé republiky nový topol černý. 

Topol černý


Místo pasivního odpočinku

V měsíci říjnu bylo za pomoci občanů Slatiny osazeno „místo pasivního odpočinku“, které se pořídilo z dotačního titulu. Vedle tohoto místa byla instalována informační tabule, která bude informovat o památkách Slatiny a vhodně doplňuje místo pasivního odpočinku. Na jaře je v plánu umístit do těchto míst také stojan na kola, pro sportovně založené návštěvníky, projíždějící naší vesnicí.

Místo pasivního odpočinku


Odpočinkový a naučný mobiliář

V rámci projektu „Společné pořízení odpočinkového a naučného mobiliáře pro občany a návštěvníky Prácheňska“ byl tento mobiliář postaven na levé straně za rybníkem „Májovka“ při výjezdu z obce.


Oslavy 100. výročí založení naší republiky

Dne 28. října 2018 byla na počest tohoto výročí vysazena u kapličky lípa, označena tabulkou s textem v žulovém kamenu: “Lípa republiky vysazena dne 28. října 2018 Obcí Slatina ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu“. Dále byly položeny věnce k pomníku T. G. Masaryka, našeho prvního prezidenta, a k pomníku padlých z období 1. světové války. Počasí celé akci sice nepřálo, ale o to více přišly k chuti čaj a káva se zákuskem, které poskytla obec.

Lípa republiky vysazena dne 28.října 2018 Obcí Slatina ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu


Zastupitelstvo obce Slatina