Oblastní charita Horažďovice uskuteční v naší obci v neděli 7. ledna 2018 tradiční Tříkrálovou sbírku.

Pomozte lidem, kteří se bez pomoci jiných neobejdou. Za Vaši ochotu a sebemenší finanční dar děkujeme!!!

Tříkrálová sbírka 2018